Maths research banner

Grŵp Ymchwil Gwyddorau Mathemategol

Mae ein diddordebau ymchwil yn amrywio o fathemateg bur i fathemateg gymhwysol, gyda llawer o brosiectau'n cael eu cynnal ochr yn ochr â phartneriaid diwydiannol. Mae ein grŵp wedi'i strwythuro'n dair thema ac rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr rhagorol sy'n dymuno astudio tuag at PhD mewn meysydd sy'n cyd-fynd â'n diddordebau ein hunain.