Maths research banner

Amdanom ni


Mae'r Grŵp Ymchwil Gwyddorau Mathemategol yn gwneud gwaith ymchwil Algebra a Chyfuniadeg; Gwyddor Data a Mathemateg Ddiwydiannol; a Modelu Cyfrifiadol. 

Mae ein grŵp ymchwil wedi gwneud cyfraniadau pwysig i ymchwil mewn theori grŵp, theori codio, bioleg fathemategol, deinameg systemau ac ymchwil weithredol.

Ein gweledigaeth yw cynnal ymchwil arloesol ar draws ystod eang o fathemateg, a manteisio i'r eithaf ar yr ymchwil honno i'n myfyrwyr, i academïau ac i gymdeithas ehangach.

Mae ein hymchwil o natur bur ac yn cael ei chymhwyso. Rydym yn defnyddio ein harbenigedd i ymateb i broblemau sy'n effeithio ar gymdeithas a'r economi ac rydym wrthi'n gweithio ar brosiectau ymchwil cymhwysol gyda Visa UK, Tata Steel, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, yn aml gyda chydweithwyr mewn bioleg, peirianneg fecanyddol a deallusrwydd artiffisial.

Rydym wedi ein rhwydweithio i gydweithrediadau ysgolheigaidd rhyngwladol ymhell y tu hwnt i dde Cymru. Mae Mathemategwyr PDC yn bartneriaid mewn mentrau gyda NASA, Fujitsu, Gwasanaeth Meteorolegol Cenedlaethol yr Almaen, y Deutscher Wetterdienst, Sefydliad ymchwil meteleg Sweden Swerea MEFOS AB a Mentora Ymchwil Affricanaidd mewn Mathemateg Cymdeithas Fathemategol Llundain.


Cysylltwch â ni

Dr Nick Gill, Athro cyswllt

Os ydych chi'n fusnes sydd angen arbenigedd mathemategol, yna cysylltwch â ni. Gallwch anfon e-bost at Nick Gill, arweinydd ymchwil mathemateg yn USW, a bydd yn eich rhoi mewn cysylltiad â mathemategwyr sydd â'r sgiliau penodol rydych chi'n edrych amdanyn nhw.