Mandelbrot set

Gweithio Gyda Ni!

Os ydych chi'n fusnes sydd angen arbenigedd mathemategol, yna cysylltwch â ni. Gallwch anfon e-bost at Nick Gill, arweinydd ymchwil mathemateg yn USW, a bydd yn eich rhoi mewn cysylltiad â mathemategwyr sydd â'r sgiliau penodol rydych chi'n edrych amdanyn nhw.