Ymwelydd gan Kenya

Kimeu


Mae'r adran fathemateg yn hapus iawn wrth groesawu Kimeu Arphaxad Ngwava, sy'n ymweld â ni 1 - 23 Tachwedd. Mae Kimeu yn fyfyriwr PhD i'r Athro Assoc Nick Gill. PhD Kimeu yn dod trwy'r Brifysgol Moi yn Kenya, a daeth Nick yn oruchwyliwr iddo fel rhan o gynllun “Mentoring African Research Mathematicians” Cymdeithas Fathemategol Llundain.


Mae Kimeu ym mhedwaredd flwyddyn ei PhD, ac mae bellach yn cwblhau ei draethawd ymchwil. Mae'n astudio “cloriau grwpiau cyfyngedig nilpotent" (yn Saesneg, "nilpotent covers of finite groups”). Bydd Kimeu yn disgrifio ei ymchwil mewn seminar yma yn USW ar 22 Tachwedd.