Maths research banner

Aelodau

Myfyrwyr cyfredol:

  • Jack Bishop - Dadansoddeg data fawr ar gyfer darogan tueddiadau a galw talent
  • Furat Dassi - Profion Portmanteau ar gyfer modelau cyfres amser univariate ac aml-amrywedd
  • Lucius Evans - Cyfadrannau Arweinyddiaeth mewn Mathemateg: Goblygiadau i Ymarfer
  • Scott Hudson - Ar ddamcaniaeth Cherlin
  • Eduard Incze - Y potensial i ddefnyddio dadansoddeg data mawr yng NgIG Cymru