Moizzah Asif

Ar hyn o bryd rydw i'n dilyn PhD yn KMi, y Brifysgol Agored gyda'r Athro Harith Alani a Dr. Miriam Fernandez, tra dwi'n gweithio fel Darlithydd mewn Gwyddor Data ym Mhrifysgol De Cymru. Mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ddefnyddio dulliau dysgu peiriannau ar gyfer Dadansoddeg Cyfryngau Cymdeithasol. Y strategaethau a ffefrir gyda fi yw prosesu iaith naturiol a dysgu dan oruchwyliaeth.

Hefyd ar yr adeg hon rydw i’n archwilio defnyddioldeb dysgu dwfn yn hytrach na gofod nodwedd testunol ar gyfer dosbarthu y data testunol o ficro-flogiau i mewn i ddosbarthiadau wedi'u labelu a gafwyd o gategorïau o ffynonellua torf.

Ar ben hynny, rydw i’n gweithio mewn cydweithrediad i gymhwyso dulliau dysgu peiriannau, yn enwedig dysgu dwfn ar broblemau atchweliad, i ddata o fatri cerbyd trydan er mwyn gwneud systemau rheoli batri yn gadarn ac i gwella eu gallu i fonitro iechyd a gallu batri.

 [PDC cyfeirlyfr staff | cyhoeddiadau]