Moizzah Asif


Ar hyn o bryd rydw i'n dilyn PhD yn KMi, y Brifysgol Agored gyda'r Athro Harith Alani a Dr. Miriam Fernandez. Rydw i'n hefyd yn gweithio fel darlithydd Gwyddor Data ym Mhrifysgol De Cymru.


Mae fy niddordebau ymchwil yn ymwneud â defnyddio dulliau dysgu peiriannau ar gyfer Dadansoddeg Cyfryngau Cymdeithasol. Fy agwedd at fy mhrosiect ymchwil cyfredol yw defnyddio prosesu Iaith Naturiol a dysgu dan oruchwyliaeth. Ar hyn o bryd rydw i'n archwilio defnyddioldeb amrywiol ddulliau dosbarthu, gan gynnwys dysgu dwfn dros ystod o ofod nodwedd testunol (geiriadurol a semantig), ar gyfer dosbarthu data testunol micro-flogiau yn ddosbarthiadau wedi'u labelu.


Ar wahân i hyn, rydw i’n hefyd yn gweithio ar brosiect a ariennir gan EPSRC a Facebook Inc. Nod hwn yw cynnig argymhellion ar gyfer fframwaith trosglwyddo gwybodaeth ar Isddiwylliannau Eithafol sy'n Dod i'r Amlwg gan fod y rhain yn ymddangos ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol (reddit, 8chan ac ati).


Yn ogystal, rydw i'n cefnogi cymhwyso dulliau dysgu peiriannau, yn enwedig dysgu dwfn, ar brosiect ymchwil PhD sy'n ceisio gwella systemau monitro iechyd batri ar gyfer cerbydau trydan.


 [PDC cyfeirlyfr staff | cyhoeddiadau]